Home
mula sa Pagsaulo ng mga Panghalip (2017)

zine na inilathala sa ilalim ng Magpies Press

Ngayon iniisip ko kung hanggang saan nga ba ang katotohanan ng tunog. Paano natin sinasabing ang kaluskos ay hindi yabag, o yanig, o yapak? Nananalig tayo sa mga tamang pagbigkas bagamat may makapagsasabi ba kung itong sinasabi ko nang pabulong ay naririnig mo sa naririnig kong boses ko? At sa tuwing sinusubukan kong usalin ang pangalan mo, naririnig mo rin ba ang garalgal sa boses ko bilang garalgal: kalabit sa lalamunan, pagsikip ng sikmura, giyera sa dibdib?

***

Ang zine na ito ay mula sa pinirapirasong mga tala ng mga naaalala ko mula sa panaginip, sinulat pagkagising habang sinusubukang dakpin ang lahat ng detalye mula dito.  Pinupunan ng iba’t ibang tunog at imahe ng nauutal-utal na nagsasalita ang kumupas nang pangalan ng kaniyang minamahal, tulad ng pagpunan ng iba’t ibang imahe ang papakupas nang panaginip ng isang kakabangon mula sa tulog.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s