Home

IMG_0366Ano nga naman ba ang pagsulat, querida? Kung sa tuwing sasapit na ang unang daluyong ng himbing ay saka naman ako pupukawin, aagawin sa pagkakayapos ng kasintahan, at saka kakaladkarin papunta sa harap ng laptop. At saka ay hindi muna makakatulog, mapupuyat, hanggang sa hindi na matukoy ang namamantsa sa papel, hanggang sa hindi na matukoy kung ano ang bumabagabag, kung mayroon man bumabagabag, dahil nasa limbo na ng walang kasiguraduhan. At ang bumabagabag ay isang bagabag lamang, na kay-gaan man ng hungkag na eksplenasyon ay kay-siksik naman sa bigat.

(Pasensya na na sa angas)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s